ANKONOVA AS

Rådgivende Ingeniører - MRIF

VIDERE

Om oss

AnkoNova AS er et lokalt rådgivende ingeniørfirma med 7 ansatte med spesialfelt innenfor samferdsel, arealplanlegging, 3D/BIM, kommunal- og anleggsteknikk. Vi leverer komplette rådgivningstjenester med prosjektledelse og byggeledelse, utredninger, arealplaner, forprosjekter, byggeplaner og oppfølging på byggeplasser innen samferdsels- og VA-sektoren. Selskapet innehar sentral godkjenning og RIF-godkjente rådgivere innen fagfeltene samferdsel og arealplanlegging.

Torbjørn Erland

Daglig leder

John Fredvik

Styreleder

Svein Assersen

Økonomiansvarlig

Kjartan Gidskehaug

3D/BIM Koordinator

Ann K.Herredsvela

Arealplan koordinator

Louise Jess

Samferdsel

Jan Henning Kleven

Samferdsel

Tjenester

Vi har siden 1975 vært en foretrukket lokal rådgiver innen følgende fagfelter.

Samferdsel

Vi har siden 1975 vært med på flere større samferdselsprosjekter i regionen. Våre spesialfelt er veger, bane, lufthavn, promenader, torg og gang- og sykkelveier.

Arealplan

Vi har gjennom en årrekke opparbeidet oss erfaring på boligfelt, sentrumsplaner, kommuneplaner og hyttefelt. Bistand med søknader etter plan- og bygningsloven.

3D/BIM

Vi bruker 3D aktivt i vår prosjektering og oppnår tidlig i prosjektene god oversikt og gode beslutningsgrunnlag for den videre utviklingen av prosjektet.

Vann&avløp

Planlegging og prosjektering av vann og avløpsanlegg på oversikts- og detaljnivå, for nye anlegg og for utbedring av eksisterende anlegg.

Referanser

Nedenfor ser du en liten oversikt over tidligere og pågående prosjekter.

Kontakt

AnkoNova AS
Auglendsmyrå 13
4016 Stasvanger
TLF: 51906220

Email
torbjorn.erland@ankonova.no